Succes voor consumentenprotest: chocolade-ondernemingen nemen deel aan inkomensdebat voor cacaoboeren

Voor het eerst hebben chocolade-ondernemingen toegezegd mee te werken aan het berekenen van de hoogte van een leefbaar inkomen voor families van cacaoboeren. Daarmee gaat de chocolade-industrie in op een centrale eis van Make Chocolate Fair!. De campagne ziet in een dergelijke berekening als een belangrijke stap om effectieve maatregelen tegen armoedebestrijding te ontwikkelen. Bij de overhandiging van 122.826 handtekeningen aan de overkoepelende organisatie van Europese zoetwarenfabrikanten (CAOBISCO) in Brussel beloofde diens directeur dat chocolade-ondernemingen hun inspanningen om kinderarbeid te bestrijden zullen bespoedigen. De deelnemers aan de campagne kondigden aan nauwlettend te volgen, of op de gemaakte beloften ook acties volgen. 

"Het is een groot succes voor onze campagne en voor cacaoboeren wereldwijd dat de chocolade-industrie zich nu serieus bezighoudt met de vraag, hoe hoog het inkomen van families van cacaoboeren moet zijn om bestaanzekerheid te bieden", legt Evelyn Bahn, INKOTA-campagnencoördinator van Make Chocolate Fair!, uit. Een concreet tijdschema voor wanneer de berekeningsbasis klaar moet zijn en welke chocolade-ondernemingen er aan deelnemen, is door CAOBISCO-directeur Sabine Nafziger niet nader benoemd. "Als chocolade-ondernemingen de strijd tegen kinderarbeid echt willen opvoeren, dan moeten ze de armoede onder families van cacaoboeren bestrijden. Dat betekent ook dat cacaoboeren een eerlijke prijs moeten krijgen", eiste Bahn. Een transparante berekening van een leefbaar inkomen dat bestaanszekerheid biedt, is volgens haar een belangrijke basis hiervoor.

Nafziger noemde als instrument voor de certificering en traceerbaarheid van duurzame cacao de ontwikkeling van de CEN/ISO-norm in heel Europa. Bahn vindt dit zeker een nuttige ontwikkeling: "Het is echter nog de vraag hoe streng de criteria van de CEN/ISO-norm zullen zijn. Deze mogen niet onderdoen voor de bestaande normen van Fairtrade, UTZ en de Rainforest Alliance." Zolang er geen algemene Europese norm bestaat, zouden cacao-ondernemingen hun cacao via de bestaande systemen laten certificeren.

"Het is Make Chocolate Fair! gelukt dat chocolade-ondernemingen de kritische geluiden van Europese consumenten niet langer kunnen negeren", aldus Bahn.